NL FR EN
AG Insurance
24 augustus 2017 Interview Manou Doutrepont - 9 sleutelmomenten
 
 
Eenheidsstatuut: de mening van Manou Doutrepont
Eenheidsstatuut: de mening van Manou Doutrepont

Waar staan we drie jaar na de inwerkingtreding van de kaderwet over het eenheidsstatuut? Om een antwoord te krijgen op deze – en vele andere – vragen hadden we een ontmoeting met Manou Doutrepont. Hij was directeur sociale zaken bij de Federatie van de Belgische voedingsindustrie (FEVIA) en is momenteel actief als consultant gespecialiseerd in sociaal overleg.Laten we even terugkomen op de Wet op de Aanvullende Pensioenen (WAP). Het idee erachter was om voor iedereen een aanvullend pensioen te ontwikkelen en zo een zekere gelijkheid te creëren.

Manou Doutrepont: Inderdaad. Met de WAP zorgde minister Vandenbroucke voor een zekere dynamiek in de sectoren, voornamelijk voor de arbeiders. De beperking van de loonnorm* gooide echter roet in het eten. Naast de automatische indexering en de stijging van het cash voordeel dat werknemers verwachten, bleek de marge sinds 2005 steeds te krap om het aanvullend pensioen uit te bouwen. De laatste tien jaar werd de beschikbare marge volledig benut voor het cash voordeel en was er weinig evolutie in de premies.


Wat vindt u van het begrip 'eenheidsstatuut' dat is voorzien in de wet De Croo die dit concept introduceerde?
MD: Ik zou eerder spreken over harmonisatie van aanvullende pensioenen dan over ‘eenheidsstatuut’. Harmonisatie is voor mij een ruimer concept dat is begonnen bij de uniformisering van het ontslagrecht en de carensdag.


In de portefeuille van AG Insurance hebben we ervaring met ondernemingen die de harmonisatie hebben doorgevoerd. Wat is uw expertise op dit vlak?
MD: Het harmonisatieproces bestond al vóór de wet en deze heeft het enigszins versneld. Meestal was er sprake van een levelling up die – volgens mij – een concrete maar dure manier is om vooruitgang te boeken. Uiteraard moet deze gebeuren met respect voor de loonnorm.


Wat zegt de balans momenteel?
MD: Het enige wat we vandaag kunnen zeggen, is wat vermeld staat in het verslag van de Nationale Arbeidsraad over de sectorplannen. De conclusie is vrij duidelijk: er beweegt niets. Hoe komt dit? Het gaat om een technisch complexe materie en tegelijkertijd zijn er heel wat gevolgen voor het sociaal overleg. Jammer genoeg heeft niemand een idee over de voortgang van de harmonisatie van de bedrijfsplannen.


Betekent dit dan dat we in een impasse zitten?
MD: Waarschijnlijk. De sociale partners van de sectoren staan voor een enorme uitdaging: ten laatste eind 2023 de harmonisatie verwezenlijken door:

 

⇒ een antwoord te bieden op de vraag van vakbondsachterban naar een verhoging van de rechtstreekse koopkracht (cash);
⇒ de kost van een levelling up in 2025 te vermijden;
⇒ de loonnorm te respecteren.

Als er geen antwoord komt op sectorniveau, moet het probleem een oplossing krijgen op het niveau van de onderneming. De werkgever zal dan zowel instaan voor een harmonisatie van de sectorregimes van toepassing in zijn onderneming, als voor de bedrijfsplannen. We zijn nog op zoek naar een oplossing waarbij enerzijds de loonkosten onder controle zijn en anderzijds de sociale vrede bewaard blijft. Tot op heden heeft het interprofessioneel niveau niet geholpen.

We hebben al drie jaar verloren. Er resten ons nog drie fasen van loononderhandelingen. Ik voorspel een totale impasse in 2024. Ofwel vindt de wetgever een oplossing voor het probleem dat hij zelf heeft gecreëerd, door nog meer dan vandaag tussen te komen in de loonvorming, ofwel geeft de Nationale Arbeidsraad blijk van hetzelfde voluntarisme als bij de oplossing van het probleem van de gewaarborgde rentevoet.
 
* De loonnorm wordt om de twee jaar vastgelegd en bepaalt de marge voor de verhoging van de loonkosten. 

Download dit artikel als pdf
 
Belangrijke momenten in het leven …
Belangrijke momenten in het leven …

Een nieuwe job, een huwelijk, een geboorte, ... Ingrijpende gebeurtenissen die we vroeg of laat haast allemaal meemaken …

Op de nieuwe portaalsite My Global Benefits hebben we een overzicht gemaakt van 9 sleutelmomenten waarbij uw medewerkers vragen kunnen hebben over hun verzekeringen.

Deze 9 momenten vormen voor u als werkgever de ideale gelegenheid om uw medewerkers erop te wijzen welke verzekeringen ze hierbij kunnen gebruiken en hoe ze te werk kunnen gaan om de voordelen ervan te genieten.


 

Ik wil een mooi pensioen opbouwen

Sta vandaag al eens stil bij uw pensioen, ook al is het misschien nog niet voor meteen.

Klik HIER voor meer informatie.

 

Ik ga bijna met pensioen

Tijd om enkele keuzes te maken. Alles wat u moet weten als u bijna met pensioen gaat.

Klik HIER voor meer informatie.

 

Ik word opgenomen in het ziekenhuis

Uw hospitalisatieverzekering helpt u vóór, tijdens en na de opname.

Klik HIER voor meer informatie.

 

Ik ben zwanger

Wees gerust, uw hospitalisatieverzekering beschermt u én uw toekomstig kindje. Zo kan u volop toeleven naar uw nieuwe spruit.

Kliek HIER bvoor meer informatie.

Ik ben met pensioen

Kies wat het beste bij u past en behoud ook na uw pensioen alle comfort.

Kliek HIER voor meer informatie.

 

Ik ben ernstig ziek

Uw verzekeringen gaan samen met uw vol goede moed de strijd aan.

Kliek HIER voor meer infomatie.

Ik verlaat binnenkort mijn werkgever

Ontdek hoe u zoveel mogelijk voordelen behoudt als u van werk verandert of met pensioen gaat.

Kliek HIER voor meer informatie.

 

Ik heb een ongeval

Welke verzekering moet u gebruiken?
Uw hospitalisatieplan of toch een andere verzekering?

Kliek HIER voor meer informatie.

 

Ik heb een nieuwe job

Veel werkgevers bieden hun medewerkers een mooi pakket extralegale voordelen aan. Welke u mag verwachten, hangt af van uw werkgever.

Kliek HIER voor meer informatie.Wil u meer informatie? Klop dan zeker aan bij uw commercieel contactpersoon bij AG Employee Benefits.
 

Download dit artikel als pdf
AG Insurance, Bld. E. Jacqmain 53, 1000 Brussels
www.agemployeebenefits.be | ebminute.employeebenefits@aginsurance.be